SKAZANI NA NIEUCZCIWOŚĆ

Tak, oczywiście, nie wolno nam być uczciwymi ludźmi w systemie, który naszą uczciwość z celową łatwością kieruje (wykorzystuje) przeciwko nam. W obecnym porządku społecznym promującym podłość, człowiek uczciwy to synonim głupka i ofiary losu – oferma. System obecny wymusza na ludziach zachowania nieuczciwe. Jednak im bliżej ludzi, im bliżej rodziny, tym bardziej problem uczciwości zaczyna być kluczowy. Na tym najniższym poziomie relacji międzyludzkich wiemy, że ludziom uczciwym żyje się po prostu łatwiej. Umiemy wyliczyć korzyści wynikające z uczciwości na poziomie rodziny i bliskich oraz zagrożenia tej uczciwości proporcjonalne do ingerencji państwa w rodzinę. Oczywiście państwo religijne, opresyjne, dąży do regulacji wszystkiego w rodzinie, a w obecnej demokracji do takiej jej regulacji/spekulacji, by obywatel nie posiadał władzy kategorycznej nad państwem, którego jest sługą we własnym kraju na rzecz religijnego okupanta moralnego katolickiego działającego w porozumieniu z władzą państwową.

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Vimeo Basic

© 2023 by ROGER FORBES. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now